Medved Bucko Štampa
( 45 glasova )
Priče za decu - Basne
Medved BuckoMajka Medvedica nazvala je svog najmlađeg sina Bucko. Okrugao kao lopta, on je bio i vrlo lenj. Svakoga jutra slala ga je majka Medvedica u šumu da bi ga navikla da se bolje snalazi u njoj, ali on to nije voleo.
Međutim, morao je najzad i to naučiti. Jednog jutra povela ga je majka tako u dugu šetnju i ostavila ga samog u šumi. Morao je bez ičije pomoći da nađe put nazad. Odjednom poče Bucko vrlo glasno da plače, tako jako da je njegova majka, preplašena, dojurila da vidi šta mu je.
- "Ne mogu više!" plakao je Bucko i majka ga tada uze u naručje. Ah, on je bio još tako mali, ali vrlo težak. Tako su pošli natrag i kada su bili blizu kuće, majka Medvedica ga opet spusti na zemlju. Tek tada je shvatila, kada je Bucko zadnji dio puta do kuće pretrčao smejući se, da se on našalio sa njom.
- "To si sad učinio i nikad više!" uzviknula je ljutito Medvedica i od tada je Bucko mogao plače koliko je god hteo, majka ga nikad više nije ponela.